Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Sitemizi (www.haksagida.com) kullanmaya başlamadan önce aşağıda belirtilmiş olan genel kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz.
Sistemi kullanmaya başlamanız ve kişisel bilgilerinizi girmeniz, aşağıda yazılı olan koşulları peşinen kabul ettiğiniz anlamına geleceğinden, bu koşulların size uygun olmaması halinde sistemi kullanmayınız.
Siteyi kullanırken belirli aralıklarla bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz, değişebilecek üyelik ve kullanım koşullarını öğrenmeniz açısından faydalı olacaktır.

Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

a. Üye, kayıt işlemini tamamladığı andan ya da sipariş vermek üzere üye olmadan devam ederek bilgilerini paylaştığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen koşulları kabul etmiş ve işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır.
Sözleşme, Üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Kullanım ve Güvenlik Kuralları

a, VİP TOPTAN GIDA PAZARLAMA - ERKAN SAKIK., üyesi olan herkesin kullanımına açık bir sitedir. VİP TOPTAN GIDA PAZARLAMA - ERKAN SAKIK, kayıt işlemlerini tamamlayıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.haksagida.com sitesini kullanmaya başlayabilir.
b. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, üçüncü kişi ya da kuruluşlar tarafından kullanılması mümkün değildir.
Üyeye sağlanan, kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin gizliliğinden Üye sorumlu olacaktır. Bu bilgilerin Üye dışında herhangi bir kişi tarafından kullanılması ve bu durumun denetimi ile ilgili VİP TOPTAN GIDA PAZARLAMA - ERKAN SAKIK nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasına ait IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve diğer bilgileri kullanamayacağı gibi, diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekildeki kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye’ye aittir.
c. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanılamaz. Siteden bu yollarla herhangi bir bilgi alınamaz, silinemez ve değiştirilemez.
d. VİP TOPTAN GIDA PAZARLAMA - ERKAN SAKIK, her türlü eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

Üye’nin Yükümlülükleri

a. Üyenin, VİP TOPTAN GIDA PAZARLAMA - ERKAN SAKIK kampanyalarının, VİP TOPTAN GIDA PAZARLAMA - ERKAN SAKIK’nin satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak,VİP TOPTAN GIDA PAZARLAMA - ERKAN SAKIK.’ye zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen koşulları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi VİP TOPTAN GIDA PAZARLAMA - ERKAN SAKIK.’nin kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılması VİP TOPTAN GIDA PAZARLAMA - ERKAN SAKIK tarafından tespit edilmesi durumunda, VİP TOPTAN GIDA PAZARLAMA - ERKAN SAKIK ’nin kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; Kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.
b. Üye tarafından işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.haksagida.com sitesinde bildirilen genel kurallara uyulmaması nedeniyle, VİP TOPTAN GIDA PAZARLAMA - ERKAN SAKIK tarafından geçici veya sürekli olarak Üye’nin www.haksagida.com’dan yararlanması ve/veya içerik girmesi engellenebilir, ve/veya üyeliği iptal edilebilir.
c. VİP TOPTAN GIDA PAZARLAMA - ERKAN SAKIK ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması Üye’nin sorumluluğundadır.
d. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin VİP TOPTAN GIDA PAZARLAMA - ERKAN SAKIK’i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri bozacak girişimlerde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu kabul eder.
e. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından www.haksagida.com adresi üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye üye olarak giriş yetkisi iptal edilecektir.
f. Üye, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye, işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle VİP TOPTAN GIDA PAZARLAMA - ERKAN SAKIK’nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; VİP TOPTAN GIDA PAZARLAMA - ERKAN SAKIK., Üye’nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

 
 
Yükleniyor...